Bartekbiedrzycki

Bartek Biedrzycki

Pod wieloma względami jest reliktem. Urodził się w latach 70., ale ludowa rzeczywistość, do której wychowywano go w latach 80. nigdy nie nadeszła. Grał w gry na 8-bitowym Atari, a klocki Lego znał głównie z Pewexu.

Był nauczycielem i żołnierzem, pracował w nocnych klubach i telewizji, w końcu rzucił wszystko i poszedł robić do prywatnej korporacji.

Fantastykę poznał dzięki przygodom pilota Pirxa, ale zaczytywał się także w wielotomowych sagach fantasy. Zanim zaczął publikować książki, pisał i wydawał komiksy, zajmował się publicystyką oraz nagrał kilkaset audycji mówionych.

 

Lubi mięso, robienie zdjęć i rozbiórki mostów drogowych.

Autor pierwszej polskiej powieści postapokaliptycznej osadzonej w tunelach warszawskiego metra i przyległych do niego schronów.

 

KSIĄŻKI WYDANE W FABRYCE SŁÓW:

FABRYCZNA ZONA Uniwersum Kompleks 7215:
Kompleks 7215
Stacja Nowy Świat
Dworzec Śródmieście